Додаток

                                                  до розпорядження  сільського голови

                                                                       від 11 травня 2011р.

ФОРМА

запиту на інформацію

 

              Новоміському сільському голові

              ------------------------------------------

              ------------------------------------------

             (ПІБ або назва юридичної особи, СПД,поштова(електронна адреса, контактний телефон)

 

                                 ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:вид,назва,реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

або Я б  хотів отримати доступ до інформації про ………………………(.загальний опис інформації )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Відповідь прошу надати: Поштою(вказати поштову адресу), (вказати № факсу), Електронною поштою(вказати поштову скриньку), В усній формі (вказати  № телефону)

-------------------------                                      -----------------------------

Дата                                                                      Підпис

 

 

Додаток до розпорядження

від 11 травня 2011 року

___________________

 

 

Форма для подання інформаційного запиту від фізичних осіб у письмовому вигляді

 

 

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

 

Розпорядник інформації

Новоміська сільська рада

с.Красне, вул. Котовського,2

Кому

Сільському голові

 

 

П.І.Б. запитувача

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

 

/Загальний опис інформації/

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

          Підкреслити обрану категорію

 

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

Зареєстровано

 

 

         
 

 

Додаток до розпорядження

від 11 травня 2011 року

 

 

 

Форма для подання інформаційного запиту від юридичних осіб у письмовому вигляді

(на бланку організації або запит, завірений печаткою)

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

 

Розпорядник інформації

Новоміська сільська рада

с.Красне, вул. Котовського,2

 

 

 

Кому

Сільському голові

 

 

 

Організація,
юридична особа

 

П.І.Б. представника запитувача, посада

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

/Загальний опис інформації/

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

          Підкреслити обрану категорію

 

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

Зареєстровано

 

 

         

 

Додаток  до розпорядження

від 11 травня 2011 року

 

 

 

Форма для подання інформаційного запиту від об’єднаньгромадян у письмовому вигляді

(на бланку організації або запит, завірений печаткою)

ЗАПИТ

на отримання публічної інформації

 

 

Розпорядник інформації

Новоміська сільська рада

с.Красне, вул. Котовського,2

 

 

 

Кому

Сільському голові

 

 

Організація

 

 

П.І.Б. представника запитувача

 

 

 

Вид, назва, реквізити чи зміст документа, до якого Ви б хотіли отримати доступ

 

 

або

 

Я б хотів отримати доступ до інформації про …

 

/Загальний опис інформації/

 

 

Прошу надати мені відповідь у визначений законом термін. Відповідь надати:

Поштою

 

/Вказати поштову адресу/

Факсом

/Вказати номер факсу/

Електронною поштою

/Вказати E-mail/

В усній формі

/Вказати номер телефону/

          Підкреслити обрану категорію

 

 

Контактний телефон

 

Дата запиту, підпис

 

 

 

Зареєстровано